LIEPĀJAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBAS NACIONĀLĀS ŠĶIRNES SUŅU IZSTĀDES 5. UN 6.decembrī.