LIEPĀJAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBAS NACIONĀLĀS ŠĶIRNES SUŅU IZSTĀDES 15. UN 16. Augustā 2020


Download
Ringu laiki 15.08.
Show schedule 15.08.
ringi_15.doc
Microsoft Word Document 153.0 KB
Download
Ringu laiki 16.08.
Show schedule 16.08.
ringi_16.doc
Microsoft Word Document 149.0 KB

Download
Īpašnieku saraksts (06.08.)
Owner list (06.08.)
īpašnieku-saraksts_.doc
Microsoft Word Document 333.0 KB

- Gadījumā, ja nevarat atrast savu uzvārdu īpašnieku sarakstā, lūdzu, informējiet par to izstādes organizētājus, rakstot ziņu uz e-pastu: ldzabshow@inbox.lv

- Izstādes norises vieta: Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja

- Dalībnieka numurus būs iespējams saņemt izstādes dienā pie dalībnieku reģistrācijas stenda no plkst.8:00.

****

- If you cant find your surname in owners list, please contact by email: ldzabshow@inbox.lv

- Show will be: Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja

- Numbers will be possible to get at show, registration desc from 8:00

****

- Если вы не можете найти свою фамилию в списке владельцев, сообщите об этом организаторам выставки, отправив сообщение на ldzabshow@inbox.lv

- Место проведения выставки: Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja

- Номера участников будут доступны в день проведения выставки на стойке регистрации с 8:00.

- Gadījumā, ja nevarat atrast savu uzvārdu īpašnieku sarakstā, lūdzu, informējiet par to izstādes organizētājus, rakstot ziņu uz e-pastu: ldzabshow@inbox.lv

- Izstādes norises vieta: Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja

- Dalībnieka numurus būs iespējams saņemt izstādes dienā pie dalībnieku reģistrācijas stenda no plkst.8:00.

****

- If you cant find your surname in owners list, please contact by email: ldzabshow@inbox.lv

- Show will be: Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja

- Numbers will be possible to get at show, registration desc from 8:00

****

- Если вы не можете найти свою фамилию в списке владельцев, сообщите об этом организаторам выставки, отправив сообщение на ldzabshow@inbox.lv

- Место проведения выставки: Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja

- Номера участников будут доступны в день проведения выставки на стойке регистрации с 8:00.


Drošības pasākumi LDzAB izstādēs Ievērojot Ministru Kabineta (MK) 16.07.2020. noteikumu Nr. 360 nosacījumus, LDzAB izstādēs tiks nodrošināts: 

*vienlaikus izstāžu teritorijā atrodas ne vairāk kā 3000 cilvēki, kas ir 10 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj dalībniekiem pieejamā platība un infrastruktūra.

Izstāžu brīvdabas platība platība ir vairāk kā 3 000 m²;

• vienam dalībniekam ir paredzēti ne mazāk kā 4 m2 publiski pieejamās telpu platības;

• atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas gan ringos, gan teritorijā;

• ejas starp izstāžu ringiem vismaz 2 m platumā;
• pulcēšanā pie ringa ne ātrāk kā 10 min pirms noteiktā laika;

• publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā;

• dalībnieku teltīm tiek iedalītas speciālas vietas;
• pēc dalības ringā, ja dalībnieks netiek izvirzīts dalībai BIS ringā, izstādes teritorijā dalībnieki lieki neuzkavējas.

MK noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” iekļautās normas regulē reģionālo, nacionālo vai starptautiskas nozīmes izstāžu organizēšanu, kuru mērķis ir veicināt kultūru, uzņēmējdarbības attīstību, tirdzniecību, dzīvesstilu un inovācijas. 


Lieliska iespēja istāžu dalībniekiem.

Visi BOB un BOO, BOB un BOO Puppy, BOB un BOO Veterāni, kā arī Junioru klases uzvarētāji var saņemt vienu bildi uz foto podesta BEZMAKSAS, uzrādot aprakstu no ringa. Pārējiem dalībniekiem ir iespēja nobildēties par 5 eiro.

Kā arī BIS konkursu bildes būs pieejamas bezmaksas.

***

Отличная возможность для участников выставки.

Все участники получившие титулы BOB и BOO, BOB и BOO щенки, BOB и BOO ветераны, а так же победители класса юниоров могут БЕСПЛАТНО получить одно фото с фото стенда, предьявив описание из ринга.

Все остальные участники выставки так же могут сфотографироваться, стоимость одной фотографии - 5 евро.

А так же фотос БИС конкурсов бесплатно.

***

Great news for show participants.

All participants who got BOB BOO, BOB and BOO puppy, BOB and BOO veterans, and also Junior class winners can get one FREE photo on photo stand, showing critic list.

All other participants can also get photo, price for single photo is 5 eur.

BIS photos will also be free of charge.


Pamatojoties uz Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f. apakšpunktu fotografēšana ir pasākumu organizētāju leģitīma interese.

Izstāde ir publisks pasākums, kurā visas bildes var tikt izmantotas.

Sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību pasaulē, nepieciešamības gadījumā izstādes organizatori ir tiesīgi mainīt pieaicināto ekspertu sarakstu.
Jebkuru izmaiņu gadījumā, par to tiks ziņots savlaicīgi!

****

Due to COVID-19 situation in World, Judge list can be changed!

All changes will be published in time!


EKSPERTI/JUDGES

Mariano Di Chicco (Italy)
Kornelija Butrimova (Lithuania)
Svetlana Postarnakova (Lithuania)

Andrzej Szutkiewicz (Poland)

Jussi Liimatainen (Finland)

 

Reserve judge:

Laurent Heinesche (Luxemburg/Finland)

 

DALĪBAS MAKSA / ENTRY FEES

 (LKF BIEDRIEM REĢISTRĒJOTIES JĀUZRĀDA BIEDRA KARTE)

 

LKF klubu biedri

Foreign participants

visi dalībnieki
(katrs nākošais suns)

mazuļi,

kucēni, veterāni
(viena/abas izstādes)

All participants
(every next dog)

Babies,

puppies, veterans
(one/both show)

viena izstāde

abas izstādes

One
show

Two
shows

Till 19.04.

€ 20 (18)

€ 36 (34)

€ 10/20

EUR 35 (30)

EUR 60 (55)

EUR 20 / 30

 20.04. – 03.08.

€ 30 (25)

€ 55 (50)

EUR 45 (40)

EUR 80(75)

04.08. – 05.08.

€50

€80

EUR

80

EUR

150

 

KONKURSI/ COMPETITION

 

LKF klubu biedriem:   € 10 / 20

Foreign participants: EUR 10 / 20

  • Mazuļu, kucēnu, veterānu klases - bez atlaidēm
  • Baby, puppy, veteran class – without discount.
  • Veterāni no 10 gadiem (tikai LKF biedriem) – bezmaksas
  • Latvijas čempioniem pirmā cena līdz reģistrācijas termiņa beigām (tikai LKF biedriem)

LŪDZAM  DALĪBAS MAKSU PAR KLUBA UN NACIONĀLAJĀM IZSTĀDĒM NEVEIKT UZ LKF BANKAS KONTU. PĀRSKAITĪTĀ MAKSA TIKS UZSKATĪTA PAR ZIEDOJUMU LKF UN NETIKS ATGRIEZTA.

*Dalībnieka numuriņus varēsiet saņemt izstādes dienā pie reģistrācijas galda no plkst.08:00.

 

*Reģistrācija izstādēm tiek pieņemta: Aizpildot ONLINE REĢISTRĀCIJAS FORMU.

 

Pēc veiksmīgas formas nosūtīšanas Jūs uzreiz saņemsiet uz norādīto e-pasta adresi informāciju par nosūtītiem datiem. Pēc informācijas pārbaudes (tas var aizņemt vairākas dienas) tiks nosūtīts apstiprinājums par reģistrāciju vai atteikums ar pamatojumu.

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:

1. Ciltsrakstu kopija ar mikročipa numuru.

2. Čempiona titula kopija, ja reģistrējat suni čempionu klasē.

3. Darba diploma kopija, ja reģistrējat suni darba klasē.

4. LKF 2020.gada maksājuma karte, uz kuras rakstīts „KARTE UZRĀDĀMA VEICOT MAKSĀJUMUS LKF” (pārliecinieties, ka suņa īpašnieks ir tā pati persona, kura saņēmusi šo karti).

5. Bankas maksājuma uzdevuma kopija (obligāti norādiet suņa šķirni un vārdu !!!)

 

· Par pieteikuma saņemšanas brīdi tiek uzskatīts datums, kad tiek saņemti visi reģistrācijai nepieciešamie dokumenti un Liepājas Dzīvnieku Audzētāju Biedrības bankas kontā ir ieskaitīta apmaksa pilnā apmērā.

· Jums jāveic apmaksa savlaicīgi, ņemot vērā naudas pārskaitījuma laiku no Jūsu konta uz Liepājas Dzīvnieku Audzētāju Biedrības bankas kontu. Lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde banku savstarpējos norēķinos var ilgt vairākas dienas.

 

Izstādē nedrīkst piedalīties slimi dzīvnieki un kuces, kuras meklējas! Ja dzīvnieks saslimst, kuce sāk meklēties līdz izstādes pirmajai dienai, tad dalībniekam tiek atdoti 75% no dalības maksas. Lai to saņemtu, nepieciešams saņemt oficiālu veterinārārsta izziņu uz veidlapas ar veterinārārsta parakstu un zīmogu un līdz izstādes pirmajai dienai jāatsūta izziņa uz e-pastu: ldzabshow@inbox.lv

 

SUŅU MAIŅA NETIEK AKCEPTĒTA!

 

РLEASE DO NOT TRANSFER MONEY TO LKF ACCOUNTS FOR CLUB AND NATIONAL DOG SHOWS – ANY FEES TRANSFERRED TO LKF WILL NOT BE REFUNDED AND WILL BE CONSIDERED AS DONATION TO LKF.

 

Registration will be ONLINE

  1. A copy of export Pedigree with the identification – ONLY MICROCHIP
  2. A copy of the Champion title if the dog will be entered in the Champion class.
  3. A copy of the International working trial certificate if the dog will be entered in the Working Class.

If You make a payment by to bank transfer or internet bank, please note that the payment could take several days.

 

CHANGE OF THE DOG WILL NOT BE ACCEPTED

 

 

If you do not get confirmation in 5 working days time, then we have not received them. Please, try to send them again or contact organizers by e-mail: ldzabshow@inbox.lv

 

** Foreign participants: all payments may be arranged at the venue by arrival, tariffs for the date of entry (by mail) apply. You should send a guarantee letter (form attached) if you prefer to pay the money in cash on show’s day. Copy of pedigree’s and attached form guarantee letter should be sent via e-mail: ldzabshow@inbox.lv

 

** Иностранные участники: платеж можно произвести по прибытию на выставку по стоимости регистрации на день подачи заявки. Копии документов и гарантийное письмо (приложение) необходимо послать на e-mail: ldzabshow@inbox.lv

 

****  Mazuļi, kucēni un veterāni nevar būt, kā pirmie suņi./ Babies, puppies and veterans can not be as a first dog.


BANKAS REKVIZĪTI


"LIEPĀJAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBA"
Rojas iela 2, Liepāja, LV-3407
Vien.reģ.nr. 40008007172
AS DNB banka
Konts:

LV93RIKO0002013306666 (EUR)
Kods: RIKOLV2X!!!IZSTĀDE NOTIKS/SHOW WILL BE HELD!!!
Stadions 'Olimpija' 

Zvejnieku Alejā 2/4, Liepājā