Likumi un noteikumi

Liepājas Saistošie noteikumi par pludmales lietošanu

Valsts oficiālajā laikrakstā un portālā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēti jaunie "Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi". Tajos definētas arī iespējas staidzināt suni jūras krastā, ārpus oficiālajām peldvietām.

Sazinoties ar Liepājas pašvaldības Vides daļu, noskaidrojās, ka atbilstoši visiem noteikumiem - ministru kabineta un pašvaldības, suņus drīkst izvest jūrmalā tikai pavadā. Protams, paliek spēkā nosacījums, ka aiz mīluļiem tiek savākti ekskrementi un tiek nodrošināta atpūtnieku neaizskaramība un saudzēta viņu manta.

 

Download
pludmales+lietošanas+noteikumi.doc
Microsoft Word Document 42.5 KB

Par suņa izvešanu pastaigā Liepājas pilsētā ārpus norobežotās teritorijas

http://www.likumi.lv/doc.php?id=200904&from=off

 


Ministru kabineta noteikumi un likumi

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

http://www.likumi.lv/doc.php?id=132534

 

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

http://www.likumi.lv/doc.php?id=208268&from=off

 

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

http://www.likumi.lv/doc.php?id=132534

 

Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās

http://www.likumi.lv/doc.php?id=124369&from=off

 

Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai

http://www.likumi.lv/doc.php?id=127823

 

Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Liepājā

http://www.likumi.lv/doc.php?id=155048

 

Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam

http://www.likumi.lv/doc.php?id=162513