LIEPĀJAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBAS NACIONĀLĀS ŠĶIRNES SUŅU IZSTĀDES 5. UN 6. AUGUSTĀ 2017.


EKSPERTI/JUDGES

  

DALĪBAS MAKSA / ENTRY FEES

 (LKF BIEDRIEM REĢISTRĒJOTIES JĀUZRĀDA BIEDRA KARTE)

 

LKF klubu biedri

Foreign participants

visi dalībnieki
(katrs nākošais suns)

mazuļi,

kucēni, veterāni
(viena/abas izstādes)

All participants
(every next dog)

Babies,

puppies, veterans
(one/both show)

viena izstāde

abas izstādes

One
show

Two
shows

Till 21.10.

€ 20 (18)

€ 36 (34)

€ 10/20

EUR 35 (30)

EUR 60 (55)

EUR 20 / 30

 22.10. – 02.12.

€ 30 (25)

€ 55 (50)

EUR 45 (40)

EUR 80(75)

03.12. – 05.12.

€40

€70

EUR

60

EUR

100

 

KONKURSI/ COMPETITION

 

LKF klubu biedriem:   € 10 / 20

Foreign participants: EUR 10 / 20

  • Mazuļu, kucēnu, veterānu klases - bez atlaidēm
  • Baby, puppy, veteran class – without discount.
  • Veterāni no 10 gadiem (tikai LKF biedriem) – bezmaksas
  • Latvijas čempioniem pirmā cena līdz reģistrācijas termiņa beigām (tikai LKF biedriem)

UZMANĪBU IZMAIŅAS!!!

No organizatoru neatkarīgu iemeslu dēļ ir izmaiņas 6.ringa (M.Galich) programmā: 

05.augustā Velsas korgija (pembroka) šķirni M.Galich vietā tiesās eksperts no Krievijas Viktors Pilikins (3.rings), šķirnes ringa sākums plkst.14:03.

06.augustā:

- Bernes ganu suņa šķirni tiesās eksperte no Krievijas Marina Ostrovskaja (1.rings), šķirnes ringa sākums plkst.13:30;

- Leonbergera šķirni tiesās eksperte no Krievijas Marina Ostrovskaja (1.rings), šķirnes ringa sākums plkst.13:54.

- Bordo doga šķirni tiesās eksperts no Kipras Erodotus Neofytou (5.rings), šķirnes ringa sākums plkst.13:40.

 

ВНИМАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ!!!

По независимым от организаторов причинам, внесены изменения в программу 6 ринга (М.Галич):

05 августа породу Вельш Kорги пемброк будет судить эксперт из России Виктор Пиликин (3 ринг) в 14:03.

 

06 августа:

- Berner Sennenhund будет судить эксперт из России Марина Островская (1 ринг) в 13:30;

- Leonberger будет судить эксперт из России Марина Островская (1 ринг) в 13:54;

 

- Dogue de Bordeaux будет судить эксперт из Кипра Erodotus Nofytou (5 ринг) в 13:40.

 

Izstādes adrese:

Stadions "Daugava"

Piejūras parks 3, Liepāja, Latvija


Ja Jūs esiet piereģistrējušies uz izstādi, lūdzu pārliecinieties, ka Jūsu uzvārds ir atrodams īpašnieku sarakstā. 

 

If you was registering to this show, please check if you are in owner list.

Download
Īpašnieku saraksts (updated 27.07.)
Owner list
iipashnieku-saraksts.doc
Microsoft Word Document 731.0 KB

Numuriņus varēs saņemt uz vietas izstādē pie reģistrācijas galda.

Number will be at show place at registration table

 

RINGU LAIKI/Time sheduleReģistrācijas email/Registration email

ldzabshow@inbox.lv


BANKAS REKVIZĪTI


"LIEPĀJAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBA"
Rojas iela 2, Liepāja, LV-3407
Vien.reģ.nr. 40008007172
AS DNB banka
Konts:

LV93RIKO0002013306666 (EUR)
Kods: RIKOLV2X


LŪDZAM  DALĪBAS MAKSU PAR KLUBA UN NACIONĀLAJĀM IZSTĀDĒM NEVEIKT UZ LKF BANKAS KONTU. PĀRSKAITĪTĀ MAKSA TIKS UZSKATĪTA PAR ZIEDOJUMU LKF UN NETIKS ATGRIEZTA.

Suniem, kuru īpašnieki dzīvo Latvijā, uz izstādes brīdi ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra bāzē!

Pirms Jūs izsūtat reģistrācijas dokumentus un apmaksājat dalības maksu uz LKF Starptautiskajām izstādēm, izlasiet uzmanīgi šo informāciju. Piereģistrēt suni uz izstādi var LKF birojā, vai sūtīt dokumentus pa e-pastu: lkf.dogshow@inbox.lv max 40mb vienā emailā un tikai jpg., pdf., doc., docx.

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:
1. Precīzi aizpildīta izstādes pieteikuma lapa;
2. Ciltsrakstu kopija; OBLIGĀTI MIKROČIPS
3. Čempiona titula kopija, ja reģistrējat suni čempiona klasē;
4. Darba diploma kopija, ja reģistrējat suni darba klasē;
5. LKF gada maksājuma kartes kopija uz kuras rakstīts: „KARTE UZRĀDĀMA VEICOT MAKSĀJUMUS LKF”
6. Maksājuma uzdevumu kopija, ja reģistrāciju veicat internetā vai ar pasta sūtījumu.

NB! Par pieteikuma saņemšanas brīdi tiks uzskatīts datums, kad tiek saņemti visi reģistrācijai nepieciešamie dokumenti un LKF kontā ir ieskaitīta apmaksa pilnā apmērā. Jums jāveic apmaksa savlaicīgi, ierēķinot naudas pārskaitījuma laiku no Jūsu konta uz LKF kontu. Pretējā gadījumā pieteikums netiek pieņemts norādītajā termiņā un mainās apmaksa par izstādi. Dalības maksu skatīt konkrētās izstādes informācijā. 
Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas.

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts.

Suņu maiņa un klases maiņa iespējama tikai līdz izstādes reģistrācijas beigām. Ja Jūs reģistrējat uz izstādi dažādu šķirņu suņus un Jums ir vēlmes attiecībā uz ringu laika sadalījumu, dariet to mums zināmu reģistrējoties uz izstādi! Mēs centīsimies Jums palīdzēt. Izstādes laikā šķirņu ekspertīzes kārtība netiks mainīta!

Izstādē nedrīkst piedalīties slimi suņi un kuces, kuras meklējas! Ja suns saslimst vai kuce sāk meklēties līdz izstādes pirmajai dienai, tad dalībniekam tiek atdoti 75% no dalības maksas. Lai to saņemtu, nepieciešams saņemt oficiālu veterināro izziņu uz veidlapas ar veterinārārsta parakstu un zīmogu un līdz izstādes pirmajai dienai jāatsūta izziņa uz e-pastu: ldzabshow@inbox.lv vai jāuzrāda izstādes sekretariātā līdz izstādes beigām.


** Foreign participants: all payments may be arranged at the venue by arrival, tariffs for the date of entry (by mail) apply. You should send a guarantee letter (form attached) if you prefer to pay the money in cash on show’s day. Copy of pedigree’s and attached form guarantee letter should be sent via e-mail: ldzabshow@inbox.lv

 

** Иностранные участники: платеж можно произвести по прибытию на выставку по стоимости регистрации на день подачи заявки. Копии документов и гарантийное письмо (приложение) необходимо послать на e-mail: ldzabshow@inbox.lv

 

****  Mazuļi, kucēni un veterāni nevar būt, kā pirmie suņi./ Babies, puppies and veterans can not be as a first dog.

 

 

All dogs should have ID - number (microchip), please add ID number to entry-form.Download
Pieteikuma lapa/Entry form
Entry form.doc
Microsoft Word Document 56.5 KB
Download
Guaranty letter ENG
4_Guarantee_letter_ENG.docx
Microsoft Word Document 14.6 KB
Download
Pieteikuma lapa audzētava kunkurs
Entry form kennel competition
piet_lapa_audzetava.doc
Microsoft Word Document 335.0 KB
Download
Pieteikuma lapa pāru konkurs
Entry form brace competition
piet_lapa_pari.doc
Microsoft Word Document 336.0 KB
Download
Pieteikuma lapa hendleru konkurs
Handler competition
piet_lapa_hendleri.doc
Microsoft Word Document 342.0 KB