LIEPĀJAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBAS NACIONĀLĀS ŠĶIRNES SUŅU IZSTĀDES 8. UN 9. Decembrī 2018.
 • Gadījumā, ja nevarat atrast savu uzvārdu īpašnieku sarakstā, lūdzu, informējiet par to izstādes organizētājus, rakstot ziņu uz e-pastu: ldzabshow@inbox.lv
 • Ringu sadalījums un izstādes programma tiks publicēta 29.novembrī.
 • Izstādes norises vieta: Brīvības iela 39, Liepāja  
 • Dalībnieka numurus būs iespējams saņemt izstādes dienā pie dalībnieku reģistrācijas stenda no plkst.8:00.
 • -------------------------------------------------------------------------
 • If you cant find your surname in owner list, please, contact show organizators by email: ldzabshow@inbox.lv
 • Ring shedule and show programm will be published 29 of november.
 • Show place: Brivibas street 39, Liepaja
 • Show participant number you will get at show day, from 8.00
 • --------------------------------------------------------------------------
 • Если вы не можете найти свою фамилию в списке владельцев, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с организаторами выставки по э-маилу: ldzabshow@inbox.lv
 • Расписание рингов и выставочной программы будет опубликовано 29 ноября.
 • Место провидения выставки: Brivibas iela 39, Liepaja
 • Номера участников, можно будет получить в день выставки с 8.00
Download
īpašnieku saraksts/owner list (29.11.)
iipashnieku saraksts!!!!!.doc
Microsoft Word Document 765.5 KB


EKSPERTI/JUDGES 

Mariano Di Chicco (Italy)

Marina Patrina (Russia)

Dainora Sudeikienie (Lithuania)

Zlatko Jojkic (Serbia)

Marta Šipoš (Serbia)

Sviatlana Radziuk (Belorusia)

 

DALĪBAS MAKSA / ENTRY FEES

(LKF BIEDRIEM REĢISTRĒJOTIES JĀUZRĀDA BIEDRA KARTE)

 

LKF klubu biedri

Foreign participants

visi dalībnieki
(katrs nākošais suns)

mazuļi,

kucēni, veterāni
(viena/abas izstādes)

All participants
(every next dog)

Babies,

puppies, veterans
(one/both show)

viena izstāde

abas izstādes

One
show

Two
shows

 

Till 21.10.

 € 18 (16)

€ 34 (31)

€ 10/20

EUR 35 (30)

EUR 60 (55)

EUR 20 / 30

 

22.10. – 11.11.

€ 22 (20)

€ 42 (39)

EUR 45 (40)

EUR 80 (75)

 

 

 

 

 

 

 

12.11. – 18.11.

€50

€80

EUR

80

EUR

150

                             

 

KONKURSI/ COMPETITION

LKF klubu biedriem:   € 10 / 20

Foreign participants: EUR 10 / 20

 • Mazuļu, kucēnu, veterānu klases - bez atlaidēm
 • Baby, puppy, veteran class – without discount.
 • Veterāni no 10 gadiem (tikai LKF biedriem) – bezmaksas
 • Latvijas čempioniem pirma cena līdz reģistrācijas termiņa beigām (tikai LKF biedriem)

Reģistrācijas email/Registration email

Ldzabshow@inbox.lv


BANKAS REKVIZĪTI


"LIEPĀJAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBA"
Rojas iela 2, Liepāja, LV-3407
Vien.reģ.nr. 40008007172
AS DNB banka
Konts:

LV93RIKO0002013306666 (EUR)
Kods: RIKOLV2X


LŪDZAM  DALĪBAS MAKSU PAR KLUBA UN NACIONĀLAJĀM IZSTĀDĒM NEVEIKT UZ LKF BANKAS KONTU. PĀRSKAITĪTĀ MAKSA TIKS UZSKATĪTA PAR ZIEDOJUMU LKF UN NETIKS ATGRIEZTA.

Suniem, kuru īpašnieki dzīvo Latvijā, uz izstādes brīdi ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra bāzē!

Pirms Jūs izsūtat reģistrācijas dokumentus un apmaksājat dalības maksu uz LDzAB nacionalajām izstādēm, izlasiet uzmanīgi šo informāciju. Piereģistrēt suni uz izstādi var LKF birojā, vai sūtīt dokumentus pa e-pastu: ldzabshow@inbox.lv max 40mb vienā emailā un tikai jpg., pdf., doc., docx.

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:
1. Precīzi aizpildīta izstādes pieteikuma lapa;
2. Ciltsrakstu kopija; OBLIGĀTI MIKROČIPS
3. Čempiona titula kopija, ja reģistrējat suni čempiona klasē;
4. Darba diploma kopija, ja reģistrējat suni darba klasē;
5. LKF gada maksājuma kartes kopija uz kuras rakstīts: „KARTE UZRĀDĀMA VEICOT MAKSĀJUMUS LKF”
6. Maksājuma uzdevumu kopija, ja reģistrāciju veicat internetā vai ar pasta sūtījumu.

NB! Par pieteikuma saņemšanas brīdi tiks uzskatīts datums, kad tiek saņemti visi reģistrācijai nepieciešamie dokumenti un LDzAB kontā ir ieskaitīta apmaksa pilnā apmērā. Jums jāveic apmaksa savlaicīgi, ierēķinot naudas pārskaitījuma laiku no Jūsu konta uz LDzAB kontu. Pretējā gadījumā pieteikums netiek pieņemts norādītajā termiņā un mainās apmaksa par izstādi. Dalības maksu skatīt konkrētās izstādes informācijā. 
Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas.

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts.

Suņu maiņa un klases maiņa iespējama tikai līdz izstādes reģistrācijas beigām. Ja Jūs reģistrējat uz izstādi dažādu šķirņu suņus un Jums ir vēlmes attiecībā uz ringu laika sadalījumu, dariet to mums zināmu reģistrējoties uz izstādi! Mēs centīsimies Jums palīdzēt. Izstādes laikā šķirņu ekspertīzes kārtība netiks mainīta!

Izstādē nedrīkst piedalīties slimi suņi un kuces, kuras meklējas! Ja suns saslimst vai kuce sāk meklēties līdz izstādes pirmajai dienai, tad dalībniekam tiek atdoti 75% no dalības maksas. Lai to saņemtu, nepieciešams saņemt oficiālu veterināro izziņu uz veidlapas ar veterinārārsta parakstu un zīmogu un līdz izstādes pirmajai dienai jāatsūta izziņa uz e-pastu: ldzabshow@inbox.lv vai jāuzrāda izstādes sekretariātā līdz izstādes beigām.


** Foreign participants: all payments may be arranged at the venue by arrival, tariffs for the date of entry (by mail) apply. You should send a guarantee letter (form attached) if you prefer to pay the money in cash on show’s day. Copy of pedigree’s and attached form guarantee letter should be sent via e-mail: ldzabshow@inbox.lv

 

** Иностранные участники: платеж можно произвести по прибытию на выставку по стоимости регистрации на день подачи заявки. Копии документов и гарантийное письмо (приложение) необходимо послать на e-mail: ldzabshow@inbox.lv

 

****  Mazuļi, kucēni un veterāni nevar būt, kā pirmie suņi./ Babies, puppies and veterans can not be as a first dog.

 

 

All dogs should have ID - number (microchip), please add ID number to entry-form.Download
Pieteikuma lapa/Entry form
entry-form.doc
Microsoft Word Document 58.0 KB
Download
Pieteikuma lapa hendleru konkurs
Handler competition
piet_lapa_hendleri.doc
Microsoft Word Document 33.5 KB
Download
Pieteikuma lapa pāru konkurs
Entry form brace competition
piet_lapa_pari.doc
Microsoft Word Document 34.0 KB
Download
Pieteikuma lapa audzētava kunkurs
Entry form kennel competition
piet_lapa_audzetava.doc
Microsoft Word Document 33.0 KB
Download
Pieteikuma lapa pēcnācēju konkurs
Progeny competition
piet_lapa_pecnaceju.doc
Microsoft Word Document 33.5 KB
Download
Garantijas vestule LV
garant_LV.doc
Microsoft Word Document 35.0 KB
Download
Guarantee letter ENG
4_Guarantee_letter_ENG-1.docx
Microsoft Word Document 17.1 KB