Veselības parbaudes

Par acu pārbaudēm

No 2012.gada 1. janvāra acu pārbaudes tiks veiktas tikai ar LKF izdotu norīkojumu.

 

Turpmāk ierodoties uz acu pārbaudi obligāti jāņem līdzi ciltsrakstu kopija un LKF maksājumu karte. Bez šo dokumentu uzrādīšanas acu pārbaude netiks veikta.